מסמך זה הוכן במטרה לרכז ולהציג את תמונת המציאות של ההשכלה והחינוך של החברה הבדואית בנגב. המסמך פותח בתיאור כללי..

קטגוריה זו תכיל רשימות ביבליוגרפיות של מאמרים אקדמיים בנושא החברה הבדואית והיא תעודכן בקרוב, תודה על הסבלנות