רשת בוגרים

רשת הבוגרים של מרכז תמר היא מסגרת עשייה מקצועית-חברתית שהוקמה בכדי להוות פלטפורמה לתמיכה וליווי של בוגרי ה’תכנית לקידום מצוינות במדעים’ בתהליך הקבלה ללימודים אקדמים בכלל, ובתחומי המדע ההנדסה והטכנולוגיה בפרט, השלמת הלימודים וההצטרפות למעגל התעסוקה המשמעותית.

רשת הבוגרים מבוססת על ערכי שיתוף, שייכות, העשרה וצמיחה. מתוך הכרות עמוקה מחד עם כל אחד ואחת מבוגרי התכנית, הרקע שלהם, הצרכים שלהם, קשייהם ורצונותיהם, ומאידך – עם כלל החסמים המקשים עליהם בקבלה ללימודים אקדמיים ועשויים להקשות עליהם בהמשך, נולד הצורך להמשיך ללוות ולתמוך בבוגרים אלו גם לאחר סיום הלימודים בתיכון וקבלת תעודת הבגרות.

בקיץ 2018, 47 הבוגרים הראשונים של התכנית לקידום מצוינות במדעים סיימו את לימודיהם. לגאוותנו הרבה, כולם סיימו עם תעודת בגרות מדעית איכותית, המאפשרת כניסה לאקדמיה למקצועות אלו. ואכן, נכון לאביב 2019, 31 בוגרים מתוך 47 כבר לומדים באקדמיה.
עם זאת, אנו ערים למחסומים משמעותיים נוספים, פרט לתעודת בגרות איכותית, מחסומי שפה ותרבות, תמיכה והכרות מקשים גם על בוגרים בעלי יכולת ורצון להשתלב בלימודים אקדמיים.

במהלך שלושת שנות השתתפותם בתכנית לקידום מצוינות במדעים, נבנתה תחושת שייכות עמוקה של הבוגרים למרכז תמר, הן לצוות והן למקום. הבוגרים רואים בצוות המרכז מודלים לחיקוי ופיתחו אמון עמוק כלפי מרכז תמר וצוותו. כמו כן בין הבוגרים לבין עצמם נוצרו קשרים חברתיים ולימודיים עמוקים ופוריים.
את כל אלו – שייכות, אמון, מודלים לחיקוי, קבוצת ייחוס והמשכיות, אנו מבקשים לנצל ולחזק בפעילות ההמשך של רשת הבוגרים, מתוך הבנה כי הינם מהווים מפתחות להתמודדות עם החסמים הרבים העומדים בפני בוגרי מערכת החינוך בני החברה הבדואית במהלך תהליכי הקבלה ללימודים אקדמיים וההצלחה בהם.
זאת ועוד היכרותנו העמוקה עם בוגרינו מאפשרת לנו, להתאים, יחד איתם, את המענים המדויקים, להם הם זקוקים בכל שלב ושלב.