רשת בוגרים

התכנית לקידום מצוינות במדעים, של מרכז תמר, שמה לה למטרה להגדיל את אחוזי התלמידים בני החברה הבדואית שיתקבלו ללימודים אקדמאים בתחומים אלו.

השנה, 44 הבוגרים הראשונים של התכנית סיימו את לימודיהם. לגאוותנו הרבה, כולם סיימו עם תעודת בגרות מדעית איכותית, המאפשרת כניסה לאקדמיה למקצועות אלו.
עם זאת, אנו ערים למחסומים משמעותיים נוספים, פרט לתעודת בגרות איכותית, מחסומי שפה ותרבות, תמיכה והכרות מקשים גם על בוגרים בעלי יכולת ורצון להשתלב בלימודים אקדמיים.
רשת הבוגרים של מרכז תמר הוקמה בכדי להוות פלטפורמה לשיתוף, צמיחה, העשרה ותמיכה, המלווה את הבוגרים בתהליך הקבלה ללימודים אקדמאיים בתחומי המדע ההנדסה והטכנולוגיה, השלמתם והצטרפות למעגל התעסוקה המשמעותית. מתוך הכרות עמוקה מחד עם כל אחד ואחת מבוגרי התכנית, הרקע שלהם, הצרכים שלהם, קשייהם ורצונותיהם, ומאידך – עם כלל החסמים המקשים עליהם בקבלה ללימודים אקדמיים ועשויים להקשות עליהם בהמשך, נולד הצורך להמשיך ללוות ולתמוך בבוגרים אלו גם לאחר סיום הלימודים בתיכון וקבלת תעודת הבגרות.

במהלך שלושת שנות השתתפות בוגרינו בתכנית, נבנתה תחושת שייכות עמוקה של הבוגרים למרכז תמר, הן לצוות והן למקום. הבוגרים רואים בצוות המרכז מודלים לחיקוי, ופיתחו אמון עמוק כלפי מרכז תמר וצוותו. כמו כן בין הבוגרים לבין עצמם נוצרו קשרים חברתיים ולימודיים עמוקים ופוריים.
את כל אלו – שייכות, אמון, מודלים לחיקוי, קבוצת ייחוס והמשכיות, אנו מבקשים לנצל ולחזק בפעילות ההמשך של רשת הבוגרים, מתוך הבנה כי הינם מהווים מפתחות להתמודדות עם החסמים הרבים העומדים בפני בוגרי מערכת החינוך בני החברה הבדואית במהלך תהליכי הקבלה ללימודים אקדמיים וההצלחה בהם.
זאת ועוד היכרותנו העמוקה עם בוגרינו מאפשרת לנו, להתאים, יחד איתם, את המענים המדויקים, להם הם זקוקים בכל שלב ושלב.