מסמכי מידע ומחקר על החברה הבדואית בנגב שנערכו והכנו ע"י מרכז תמר

מטרת המסמך היא להרחיב עבודות קודמות בנושא, ולהציג באופן מעמיק את תמונת המצב בנוגע לבוגרי
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מהחברה הבדואית בנגב בין השנים 2015/16-2002/3 …

מסמך זה הוכן במטרה לרכז ולהציג את תמונת המציאות של ההשכלה והחינוך של החברה הבדואית בנגב. המסמך פותח בתיאור כללי..