מסמכי מידע ומחקר על החברה הבדואית בנגב שנערכו והכנו ע"י מרכז תמר

תמונת החינוך בקרב החברה הבדואית בנגב על פי ממצאים בחתך ארצי

מסמך זה הוכן במטרה לרכז ולהציג את תמונת המציאות של ההשכלה והחינוך של החברה הבדואית בנגב. המסמך פותח בתיאור כללי..