מסמכי מידע ומחקר על החברה הבדואית בנגב שנערכו והכנו ע"י מרכז תמר

מסמך זה הוכן במטרה לרכז ולהציג את תמונת המציאות של ההשכלה והחינוך של החברה הבדואית בנגב. המסמך פותח בתיאור כללי..