מיזמי
מרכז תמר בחינוך

בקרב החברה הבדואית בנגב, ישנם תחומי חיים רבים הדורשים התייחסות ושינויים מרחיקי לכת. מבין כלל מישורי העשייה אנו במרכז תמר מאמינים כי החינוך הינו המפתח לכלל תחומי החיים.

המיזמים אותם אנו מפעילים נבחרים בקפידה רבה, טרם הקמת מיזם אנו מבצעים עבודת מחקר יסודית בה אנו מאפיינים את הצרכים הייחודיים ומגבשים תוכנית עבודה סדורה לגיבוש השינוי המיוחל.
המיזמים אותם אנו בוחרים הינם מיזמים בעלי יכולת השפעה סביבתית רחבה על החברה הבדואית בנגב, הרבה מעבר לגבולות המיזם.

בעזרת המיזמים אותם אנו מפעילים, אנו מבקשים ליצור אדוות רחבות של שינוי אשר ישפיעו באופן חיובי על כלל החברה הבדואית ועל הנגב בכלל.