ביקור נשות 'הדסה'

13.3.17

השבוע הגיעו לבקר קבוצת נשים מארגון Hadassah 'הדסה העולמי' מארה"ב, ארגון הנשים הגדול בעולם. מטר הסיור היה ללמוד אודות החברה הבדואית בנגב בדגש על הנשים בחברה זו. נשות הקבוצה נפגשו עם חיתאם אבו באדר Khitam Bader– מנהלת פרויקטים במרכז תמר אשר הזמינה את הנשים לביתה, שם נפגשו עם בני משפחתה. הנשים התרשמו רבות מהפעילות החינוכית במרכז תמר והנשים הפועלות לשינוי.