מפגשי 'הורה-מורה-תלמיד'

10.3.17

ההורים הם אחד הנדבכים החשובים ביותר בהצלחת ילדיהם. ללא תמיכה, דחיפה, התעניינות וסיוע פיזי ונפשי של אבא ואמא, לתלמידים קשה יותר להצליח בלימודיהם. אנו במרכז תמר מבינים את החשיבות האדירה של מעורבות ההורים בחינוך הפורמלי של ילדיהם ולכן ההורים הינם חלק אינטגראלי בתוכניות השונות שאנו מפעילים.
השבוע התקיימו מפגשי 'הורה-מורה-תלמיד' במרכז נגב מזרחי בהם ההורים, ילדיהם ומוריהם ישבו יחד, אחד- אחד וסיכמו את סמסטר א' בתוכנית לקידום מצוינות במדעים. שלושת האחראים להצלחה דנו יחד באתגרים ובהצלחות לקראת סמסטר חדש. האחריות להצלחה היא של כולם- התלמידים, ההורים והמורים!