ערב הוראה איכותית שנערך ע"י קרן טראמפ

10.11.16

ערב הוראה איכותי שנערך על ידי קרן טראמפ, במטרה לקדם את תחום ההוראה במדינת ישראל. כאן, אצלנו בנגב, תומכת קרן טראמפ בפרויקט של מרכז תמר לפיתוח מקצועי של מורים במתמטיקה, יחד עם משרד החינוך. התכנית נותנת מענה מקצועי ופדגוגי למורי תיכון במתמטיקה בחברה הבדואית בנגב. שילוב כולם יחד- משרדי ממשלה, קרנות פילנתרופיה ומגזר שלישי הם שיחוללו את השינוי!