קידום מצוינות במדעים

התכנית לקידום מצויינות במדעים הוקמה בכדי לתת מענה למיעוט הצעירים בני החברה הערבית-בדואית בנגב, המתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה בכלל ולתחומי מדע וטכנולוגיה בפרט.