התכנית לקידום מצוינות במדעים

הוקמה בכדי לתת מענה למיעוט הצעירים בחברה הבדואית בנגב הניגשים והזכאים לתעודת בגרות מדעית איכותית, המהווה 'כרטיס כניסה' ללימודים אקדמיים