מנהיגות מדעית צעירה

התכנית עוצבה במטרה לטפח מנהיגות בקרב בני הנוער בחברה הבדואית בנגב
ובד בבד לחשוף ולרתום תלמידים הלומדים בבית-הספר יסודי לתחומי המדע והטכנולוגיה.

התכנית מאפשרת לבני הנוער לטפח יכולות מנהיגות ולהוביל תהליכים בקהילה שלהם
ומתקיימת בשיתוף בית יציב ופארק קרסו למדע.

מטרות התכנית

  1. עידוד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
  2. פיתוח יכולות הדרכה בדגש על הדרכת מדעים.
  3. יצירת מנהיגות מדעית שתהווה מודל לחיקוי לתלמידי בתי הספר היסודיים.
  4. עידוד מצוינות במדעים וטכנולוגיה בקרב מדריכים צעירים בתכנית.
  5. חשיפה ורתימת התלמידים בבתי הספר היסודי לתחום המדע והטכנולוגי.