ג'בר הוא מפקח רשותי במשרד החינוך, מינהל חברה ונוער, מחוז דרום, באר שבע. לפני כן היה מפקח חינוך בלתי פורמלי במינהל חברה ונוער במחוז דרום, משרד החינוך. במסגרת תפקידו היה ממונה על החינוך הבלתי פורמלי בחברה הבדואית בדרום ופיקח על החינוך החברתי, הקהילתי והערכי, על המעורבות החברתית ועל מועצות התלמידים בשעות בית הספר. בשעות אחר הצהריים היה אחראי על הפעילות הבלתי פורמלית ועל תרבות הפנאי ברשויות המקומיות, המתקיימת במסגרת מחלקות הנוער, ועל הפעילות החברתית הקהילתית, התנועות וארגוני הנוער ועל המנהיגות הצעירה, הייצוגית והייעודית. הוא ריכז מטעם המחוז את תוכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית הבדואית בדרום. בשנים 1998–2007 עבד ג'אבר בבית הספר מקיף עמל תל שבע ומילא שם שורה של תפקידים: מורה, מחנך, רכז שכבה, מורה לאנגלית ולגיאוגרפיה, מדריך של"ח וידיעת הארץ, רכז טיולים, רכז חינוך חברתי וחבר צוות הנהלה. כמו כן היה שותף בצוות המחוזי של כותבי התוכניות ומנחי של"ח במחוז. בנוסף, היה מדריך ורכז נוער, מדריך נוער בסיכון ומדריך טיולים וחוגי סיור בחברה להגנת טבע, ושימש כמורה חונך למורים חדשים בגיאוגרפיה ושל"ח ובידיעת הארץ.