רשת בוגרים

0
מס בוגרים
0
באקדמיה
0
מדעי STEM
0
מדעי בריאות

התוצר שלנו

רשת הבוגרים של מרכז תמר היא מסגרת עשייה מקצועית-חברתית שהוקמה בכדי להוות פלטפורמה לתמיכה וליווי של בוגרי ה’תכנית לקידום מצוינות במדעים’ בתהליך הקבלה ללימודים אקדמים בכלל, ובתחומי המדע ההנדסה והטכנולוגיה בפרט, השלמת הלימודים וההצטרפות למעגל התעסוקה המשמעותית.

רשת הבוגרים מבוססת על ערכי שיתוף, שייכות, העשרה וצמיחה. מתוך הכרות עמוקה מחד עם כל אחד ואחת מבוגרי התכנית, הרקע שלהם, הצרכים שלהם, קשייהם ורצונותיהם, ומאידך – עם כלל החסמים המקשים עליהם בקבלה ללימודים אקדמיים ועשויים להקשות עליהם בהמשך, נולד הצורך להמשיך ללוות ולתמוך בבוגרים אלו גם לאחר סיום הלימודים בתיכון וקבלת תעודת הבגרות.

נגן וידאו

בקיץ 2022 סיימו 71 תלמיד בתכנית לקידום מצוינות במדעים. לגאוותנו הרבה, כולם סיימו עם תעודת בגרות מדעית איכותית, המאפשרת כניסה לאקדמיה למקצועות אלו. ואכן, נכון לאביב 2022, 132 בוגרים מתוך 266 כבר לומדים באקדמיה.

עם זאת, אנו ערים למחסומים משמעותיים נוספים, פרט לתעודת בגרות איכותית, מחסומי שפה ותרבות, תמיכה והכרות מקשים גם על בוגרים בעלי יכולת ורצון להשתלב בלימודים אקדמיים.

במהלך שלושת שנות השתתפותם בתכנית לקידום מצוינות במדעים, נבנתה תחושת שייכות עמוקה של הבוגרים למרכז תמר, הן לצוות והן למקום. הבוגרים רואים בצוות המרכז מודלים לחיקוי ופיתחו אמון עמוק כלפי מרכז תמר וצוותו. כמו כן בין הבוגרים לבין עצמם נוצרו קשרים חברתיים ולימודיים עמוקים ופוריים.
את כל אלו – שייכות, אמון, מודלים לחיקוי, קבוצת ייחוס והמשכיות, אנו מבקשים לנצל ולחזק בפעילות ההמשך של רשת הבוגרים, מתוך הבנה כי הינם מהווים מפתחות להתמודדות עם החסמים הרבים העומדים בפני בוגרי מערכת החינוך בני החברה הבדואית במהלך תהליכי הקבלה ללימודים אקדמיים וההצלחה בהם.
זאת ועוד היכרותנו העמוקה עם בוגרינו מאפשרת לנו, להתאים, יחד איתם, את המענים המדויקים, להם הם זקוקים בכל שלב ושלב.

מטרות רשת הבוגרים

סיפוק תמיכה

סיפוק תמיכה רציפה, רחבה, מבוססת הכירות ואקטיבית לבוגרי התכנית לקידום מצוינות, החל מתום לימודיהם בתיכון, דרך קבלתם ללימודים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ועד לסיום בהצלחה של התואר הראשון.

העצמה ופיתוח אישי

העצמה ופיתוח אישי של הבוגרים ועידודם למנהיגות, ללקיחת אחריות חברתית ושימוש מודל לחיקוי.

גיבוש הצעות אסטרטגיות

גיבוש הצעות אסטרטגיות לשיפור המדיניות כלפי החברה הבדואית בתחומי ההשכלה הגבוהה לשימוש גופי ממשלה וארגונים העוסקים בקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב.

חשיפת הבוגרים לעולם התעסוקה האיכותית

חשיפת הבוגרים לעולם התעסוקה האיכותית, בפרט בתחומי מדע וטכנולוגיה והכוונתם לקריירה משמעותית.

הרחבת מעגלי התמיכה בבוגרים

הרחבת מעגלי התמיכה בבוגרים וחיזוק והעמקת הקשר בין בוגרי אותו המחזור, בין בוגרי מרכז תמר לדורותיהם (Networking), בין הבוגרים ומשפחותיהם ובין הבוגרים למרכז תמר באמצעות יצירת פלטפורמות פגישה פיזיות ודיגיטליות המעודדות העצמה מקצועית, בינאישית, אקדמאית וחברתית.