יחידת מחקר במרכז תמר

הרקע

מחקר על החברה הבדואית בנגב:
כיום חוקרים רבים במוסדות אקדמיים מפרסמים באופן פרטני מאמרים על סוגיות שונות בחברה הבדואית. ב-10 השנים האחרונות פורסמו כ-166 מאמרים אקדמיים בכתבי עת בינלאומיים שעסקו בהיבטים שונים של החברה הבדואית בנגב. בנוסף, קיימים מכוני מחקר אשר מוציאים לפרסום מסמכים על החברה הערבית וכוללים התייחסות קצרה גם לחברה הבדואית בנגב. נוסף על אלה, ישנם מספר בודד של מסמכים אשר מתעמקים בחברה הבדואית. מרכז רוברט ה. ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה הוקם ב-1998, אך נסגר ב-2015.

כיום אין מרכז אשר מעלה באופן שיטתי סוגיות חשובות בקרב החברה הבדואית בנגב, בנושאים של חינוך. לסיכום, רוב המחקר שמבוצע על חינוך בחברה הבדואית הוא מחקר פרטני לגבי החברה הבדואית בנגב ואין ריכוז של המידע או העלאה שיטתית של המידע.

הצורך

ריכוז והנגשת המחקר:
הואיל וכיום המחקר על חינוך בחברה הבדואית נעשה באופן פרטני על-ידי חוקרים וארגונים שונים, ישנו צורך במכון מחקר אשר ירכז את המחקר הקיים וינגיש אותו למשרדי ממשלה, מקבלי החלטות, ארגונים, אנשי אקדמיה וכלל החברה.בנוסף, ישנו צורך במכון מחקר שיעלה סוגיות חינוכיות מרכזיות בנוגע לחברה הבדואית בנגב באופן שיטתי באמצעות מחקרים יישומיים מעמיקים. באופן ספציפי ישנו צורך במחקרים כאלו שיאספו וינתחו נתונים בנושאים שלגביהם חסר מידע, ידונו במשמעותם, בהשלכותם, ויציגו המלצות יישומיות המשתמעות מכל אלו על מנת להוות מקור מידע משמעותי עבור מקבלי החלטות.

פרסומים כאלה יכולים להוות בסיס להחלטות בנוגע לתוכניות חינוכיות שונות עבור החברה הבדואית בנגב על מנת לקדם התערבות מבוססת מחקר (research-based practices).

מטרות יחידת המחקר

לבצע מחקר יישומי על חינוך בחברה הבדואית בנגב, על שלל מאפייניה וגווניה, הכולל דיון בהשלכות והמלצות יישומיות של המחקר.

לאגד את כלל המידע על חינוך בחברה הבדואית בנגב בצורה מקיפה, מעמיקה ומסודרת

לאגד את כלל המידע על חינוך בחברה הבדואית בנגב בצורה מקיפה, מעמיקה ומסודרת

להעלות באופן אקטיבי סוגיות חינוכיות חשובות לגבי החברה הבדואית בפני גופי ממשלה, מקבלי החלטות וארגונים רלוונטיים.

להנגיש את המידע על חינוך בחברה הבדואית למתעניינים בישראל ומחוצה לה בקרב גופי ממשלה, מקבלי החלטות, ארגונים שונים, שותפים וכלל החברה הישראלית.

פעילות היחידה

פרסום ניירות עמדה על סמך סקירות ספרות וניתוח נתונים שמעלים סוגיות חינוכיות מרכזיות בחברה הבדואית בנגב.

ביצוע מחקרים יישומיים בנושאים שונים הקשורים לחינוך בחברה הבדואית בנגב ופרסום דו”חות ומאמרים האקדמיים בנושא, כולל דיון בהשלכות והמלצות יישומיות.

ארגון כנס שנתי בנושא חינוך בחברה הבדואית בנגב עבור אנשי אקדמיה, מקבלי החלטות ואנשי חינוך.

מחקר

תמונת מצב: בדואים מהנגב בוגרי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בשנים 2002/3 – 2015/16

מטרת המסמך היא להרחיב עבודות קודמות בנושא, ולהציג באופן מעמיק את תמונת המצב בנוגע לבוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מהחברה הבדואית בנגב בין השנים 2015/16-2002/3 …
מחקר

תמונת החינוך בקרב החברה הבדואית בנגב על פי ממצאים בחתך ארצי

מסמך זה הוכן במטרה לרכז ולהציג את תמונת המציאות של ההשכלה והחינוך של החברה הבדואית בנגב. המסמך פותח בתיאור כללי..
ביבליוגרפיה

הקדמה

קטגוריה זו תכיל רשימות ביבליוגרפיות של מאמרים אקדמיים בנושא החברה הבדואית והיא תעודכן בקרוב, תודה על הסבלנות