מדברים את זה

רציונל

השפה העברית היא כלי הכרחי לתפקוד במרחב האקדמי והתעסוקתי. שליטה בשפה העברית, יכולות שיח ותקשורת, בטחון עצמי, אוצר מילים והכרות עם מבני שיח, מהווים חסם משמעותי בפני צעירי ווצעירות החברה הערבית-בדואית בנגב.

התכנית הוקמה בכדי לאפשר למשתתפי תכניות תמר מסגרת מותאמת אישית ללימוד עברית כשפה דבורה.

נגן וידאו

מטרות

טיפוח תפיסת המסוגלות העצמית לגבי יכולות השימוש בשפה העברית – דיבור קולח ומובנה, קריאה, כתיבה, הבנה

שיפור יכולות השיח

שיפור יכולת כתיבה

שיפור יכולות קריאה

העשרה בתחומים מגוונים והרחבת מילון המושגים

יעדים

תפיסת מסוגלות גבוהה ומבוססת

שיח ספונטני – דיבור בקבוצה או עם בני שיח

שיח ‘מובנה’ – פרזנטציה -הצגה עצמית מול קהל הקבוצה.

הכנת סרטוני שיח

התלמידים יוכלו לכתוב מסמך קצר

התלמידים יתנסו בקריאה של מגוון טקסטים ויוכלו לבסס את בנייני השפה

היכרות עם תחומי ידע שונים ומגוונים אשר תביא לחשיפה למילים חדשות ולתחומים חדשים

רשמי תלמידים